6 клас
ЛЕКЦИИ И УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
ВИДЕО И АУДИО ФАЙЛОВЕ
 
ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Задача 1. Изтеглете файла Зад.6.1.
Задача 2. Изтеглете файла Зад.6.2.

Задача 3. Изтеглете файла Зад.5.2.
Задача 4. Изтеглете файла Зад.5.1. от Секция "Файлове за изтегляне", направете я на Excel и по указаните критерии да се реши.
Задача 5. Изтеглете файла зад.7.1 и я направете.
Задача 6. Изтеглете файлове Зад.7.2 и Зад. с формули и ги направете.
Задача7. Изтеглете файлове Торта и ИТМ и ги направете.
ЛЕКЦИИ И УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
ВИДЕО И АУДИО ФАЙЛОВЕ
 
ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
 
6 клас
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Задача 1. Изтеглете файла Зад. 6.1.
Задача 2. Изтеглете файла Зад. 6.2.
Задача 3. Изтеглете файла Зад.5.2.

Задача 4. Изтеглете файла Зад.5.1. от Секция "Файлове за изтегляне", направете я на Excel и по указаните критерии да се реши.
Задача 5. Изтеглете файла Зад.7.1. и я направете.
Задача 6. Изтеглете файлове Зад.7.2. и Зад. с формули и ги направете
Задача7. Изтеглете файлове Торта и ИТМ и ги направете.
СУ "Димчо Дебелянов" Белене
СУ "Димчо Дебелянов" Белене
Файлове за изпращане
Файлове за изпращане