Задача 1. Да се изтеглят файлове към задача 1 и по указаните критерии да се форматира текста.

Задача 2. Да се изтегли файла "Триъгълници", и по указанията да се направи задачата.

Задача 3 . Изтеглете файла "Инструкции", и по указанията да се направи задачата  Диплома от "Файлове за изтегляне".

Задача 4 . Изтеглете файлловете posobia.xls и zad6.xls и ги решете.
5 клас
ЛЕКЦИИ И УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
ВИДЕО И АУДИО ФАЙЛОВЕ
 
ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Файл към задача 2:
         - триъгълници
Файл към задача 3:
         - дипломна
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
5 клас
ЛЕКЦИИ И УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
ВИДЕО И АУДИО ФАЙЛОВЕ
 
ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
 
Задача 1. Да се изтеглят файлове към задача 1 и по указаните критерии да се форматира текста.

Задача 2. Да се изтегли файла "Триъгълници", и по указанията да се направи задачата.

Задача 3 . Изтеглете файла "Инструкции", и по указанията да се направи задачата  Диплома от "Файлове за изтегляне".

Задача 4 . Изтеглете файлловете posobia.xls и zad6.xls и ги решете.
Файл към задача 2:
         - триъгълници
Файл към задача 3:
         - дипломна
СУ "Димчо Дебелянов" Белене
СУ "Димчо Дебелянов" Белене
Файлове за изпращане
Файлове за изпращане