10 клас
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
10 клас
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Задача 1. Направете презентация от един слайд, изглеждащ по следния начин тук. За целта, изтеглете необходимите файлове от категория "Файлове за изтегляне"

Задача 2. Като използвате файла Бланка, вмъкнете движещи се емотикони за верен и грешен отговор. Вмъкнете линкове и указващи стрелки на слайдовете.

Задача 3. Изтеглете файловете от НВО тук и тук.

Задача 4. Изтеглете файловете от НВО-2017г. тук и тук.
Файлове към задача 1.
Задача 1. Направете презентация от един слайд, изглеждащ по следния начин тук. За целта, изтеглете необходимите файлове от категория "Файлове за изтегляне"

Задача 2. Като използвате файла Бланка, вмъкнете движещи се емотикони за верен и грешен отговор. Вмъкнете линкове и указващи стрелки на слайдовете.

Задача3. Изтеглете файловете от НВО тук и тук.

Задача 4. Изтеглете файловете от НВО-2017г. тук и тук.
Файлове към задача 1.
ЛЕКЦИИ И УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
ВИДЕО И АУДИО ФАЙЛОВЕ
 
УРОЦИТЕ НА
ГОСПОДИНА
ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
 
ЛЕКЦИИ И УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
ВИДЕО И АУДИО ФАЙЛОВЕ
 
УРОЦИТЕ НА
ГОСПОДИНА
ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
 
СУ "Димчо Дебелянов" Белене
СУ "Димчо Дебелянов" Белене
Файлове за изпращане
Файлове за изпращане